Śmierć brata lub siostry

Jeśli straciłeś brata lub siostrę, zauważysz, że Twoje reakcje różnią się od reakcji Twoich rodziców czy najbliższej rodziny. To naturalne, a zarazem trudne i może prowadzić do wielu nieporozumień w rodzinie. Może być ci trudno uzyskać pomoc od rodziców, którzy sami są pochłonięci własną żałobą. Jeśli czujesz się osamotniony, zwróć się o pomoc do innych dorosłych. Może w Twojej szkole jest osoba godna zaufania?

Śmierć rodzeństwa może wywołać u Ciebie niektóre z poniższych lub wszystkie wymienione reakcje. Możesz:

  • odczuwać opuszczenie przez rodziców. Czasem rodzice zmarłego dziecka są tak zaabsorbowani własną żałobą, własnym bólem, że oddalają się na jakiś czas od pozostałych dzieci i całego otoczenia,
  • odczuwać smutek wyrażany poprzez płacz, nieodzywanie się, brak apetytu, niechęć, wrogość, senność, lęk,
  • czuć się opuszczone,
  • odczuwać głęboki żal do rodziców, co z kolei potęguje poczucie winy wobec nich,
  • chcieć poważnie zachorować lub umrzeć, by odzyskać ponownie uwagę rodziców,
  • reagować poczuciem winy, jeśli zarzucasz sobie nieodpowiednie wcześniejsze relacje ze zmarłym rodzeństwem,
  • nadmiernie utożsamiać się ze zmarłym rodzeństwem, chcieć zrealizować jego plany,
  • odczuwać wrogość do rodziców, upatrując w nich przyczyny śmierci rodzeństwa,
  • odczuwać lęk związany: z obawą o swoje zdrowie, z utratą poczucia bezpieczeństwa, z dalszymi losami rodziny,
  • reagować poczuciem ulgi, najczęściej skrywanej, jeśli zmarły był powodem problemów rodzinnych,reagować poczuciem wstydu, pustki i wieloma innymi uczuciami i zachowaniami.
Free Joomla templates by Ltheme