KRS: 0000201002 e-pity po prostu

Wsparcie w żałobie uczniów i członków społeczności szkolnej

Zebrane materiały, przeznaczone dla pracowników administracji szkolnej, nauczycieli, pedagogów oraz psychologów, mają pomóc reagować na kryzysy wynikające z faktu śmierci i żałoby dotykającej uczniów lub personel szkoły. Pamiętajmy, że nie zastąpią one profesjonalnej pomocy psychologicznej.