Jakie działania może podjąć szkoła, gdy nastąpi śmierć ucznia lub pracownika szkoły?

Zachęcamy do podjęcia następujących działań:

  1. Powołanie zespołu kryzysowego.
  2. Weryfikacja informacji o śmierci.
  3. Ustalenie informacji, które rodzina zgadza się ujawnić oraz tych już ujawnionych przez środowisko.
  4. Powiadomienie pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców.
  5. Wdrożenie krótko- i długoterminowego programu wsparcia dla uczniów i pracowników.
Free Joomla templates by Ltheme