Z jakimi osobami należy się spotkać w celu przekazania informacji o śmierci oraz jakie założenia zrealizować?

  1. Pierwszą grupę tworzy tzw. zespół kryzysowy, czyli osoby, które będą stanowić wsparcie dla dyrektora szkoły w tym szczególnym czasie oraz opracują krótkoterminowy i długofalowy plan działania związany z żałobą w szkole.
  2. Druga grupa to personel szkoły, czyli nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy administracji. Bardzo ważne jest spotkanie się z wszystkimi członkami zespołu i omówienie tego, co już wiadomo o wydarzeniach związanych ze śmiercią ucznia lub pracownika, a także stworzenie możliwości odreagowania emocji oraz wskazanie sposobów przekazywania informacji klasom.
  3. Trzecia grupa to uczniowie. Ważne jest, by otrzymali oni te same informacje, wiadomość przekazywana była im w małych grupach i by istniała możliwość odreagowania emocji, rozmowy. Informacje klasom przekazuje najbliższy uczniom nauczyciel lub osoba, z którą czują się oni związani.
  4. Ostatnią grupę tworzą rodzice uczniów. Dobrym pomysłem jest przesłanie im powiadomienia o śmierci ucznia/pracownika szkoły oraz o sposobach uzyskania wsparcia. Wcześniej projekt powiadomienia powinien być ustalony z zespołem kryzysowym oraz skonsultowany z rodziną osoby zmarłej.
Free Joomla templates by Ltheme