Spotkanie z pracownikami

 • Zorganizuj zebranie nauczycieli, pedagogów, psychologów i pracowników administracji, którego celem będzie podanie TAKICH SAMYCH INFORMACJI o śmierci ucznia czy nauczyciela WSZYSTKIM pracownikom W TYM SAMYM CZASIE. To ważne, by każdy miał jednakowy dostęp do informacji. Przeciwdziała to spekulacjom, różnym plotkom, buduje poczucie bezpieczeństwa. Z tych względów ważne jest, by dokładne informacje zostały też przekazane osobom nieobecnym na spotkaniu. Najlepiej zrobić to niezwłocznie po spotkaniu.
 • Opowiedz nauczycielom, co wiesz o zaistniałej sytuacji. Stwórz przestrzeń do wymiany informacji między uczestnikami. Pozwól odreagować emocje. Pierwsza część spotkania zazwyczaj służy wyrażeniu emocji, a ich skala zależy od wcześniejszych relacji personelu ze zmarłym i okoliczności śmierci. Z tych względów warto zidentyfikować osoby najbliższe zmarłemu i przekazać im informacje osobiście, przed zebraniem.
 • Drugą część spotkania poświęć kwestiom organizacyjnym i sposobom udzielania wsparcia uczniom. Zaprezentuj nauczycielom swoje sugestie, wypracowane wcześniej w mniejszym zespole, dotyczące kwestii: KIEDY I JAK informacja o śmierci ucznia czy pracownika szkoły zostanie przekazana uczniom. Bardzo pomaga podanie konkretnych, prostych wskazówek, dotyczących:
  • sposobu powiedzenia uczniom o śmierci,
  • metod poprowadzenia takiego spotkania,
  • możliwych zachowań klasy i sposobów reakcji.
 • Jeśli spodziewasz się, że fakt śmierci ucznia, pracownika czy też osoby ważnej dla szkoły mocno wpłynie na funkcjonowanie szkoły lub klasy w najbliższym czasie, zorganizuj spotkanie ze specjalistami znającymi się na wsparciu w żałobie, by nauczyciele mogli uzyskać niezbędną dla siebie wiedzę.
 • Ustal razem z nauczycielami kierunek działań związanych z ceremonią pożegnania osoby zmarłej, formy uczczenia jego pamięci. Nauczyciele powinni wiedzieć, co mogą proponować uczniom w tych kwestiach, na jaką inwencję uczniów mogą pozwolić. Zazwyczaj w klasie pojawia się naturalna potrzeba pożegnania ze zmarłym czy uczczenia jego pamięci.
 • Jeśli istnieje zainteresowanie mediów faktem śmierci ucznia czy pracownika, wyznacz osobę, która będzie rzecznikiem szkoły.
 • Zaproponuj osobę do kontaktów z rodziną osoby zmarłej. Taka osoba będzie mogła w odpowiednim momencie przedstawić treść listu do rodziców uczniów oraz omówi udział szkoły w pogrzebie.
 • Zaproponuj zespół, który napisze kondolencje dla rodziny osoby zmarłej oraz zredaguje informacje dla rodziców uczniów o tym, co się dzieje w związku ze śmiercią ucznia czy pracownika szkoły. Takie informacje mogą być przesłane mailem, rozdawane rodzicom przy odbiorze dzieci czy podczas zebrania. Ważne, by list zawierał także informacje o tym, gdzie można szukać wsparcia w żałobie.
 • Rozważ różne możliwe formy wsparcia dla uczniów i pracowników, na przykład: możliwość spotkań z psychologiem w ustalonych godzinach, zaproszenie specjalisty, który opowie, w jaki sposób można wspierać dziecko w żałobie oraz opowie o tym, jakie zachowania dziecka mogą być niepokojące.
 • Rozważ wspólnie spotkanie dla rodziców, informujące o tym, co do tej pory wydarzyło się w szkole od czasu śmierci ucznia czy pracownika, jakie były reakcje uczniów oraz jak wspierać dziecko w żałobie.

To, ile informacji zostanie przekazanych podczas spotkania i jakie tematy zostaną przedyskutowane zależy od poziomu emocji wśród pracowników i okoliczności związanych ze śmiercią. Z tych względów nie spodziewaj się, że wszystko ustalisz od razu. Najważniejsze, by zastanawiać się i działać razem. Zachęcamy, by poszukać wsparcia na zewnątrz, na przykład zadzwonić na tumbolinię i z jej konsultantem omówić wspólnie sytuację w szkole.

Free Joomla templates by Ltheme