Informowanie uczniów

  • Najkorzystniej, gdy informacje przekazywane są małym grupom, na przykład klasie, przez nauczyciela najlepiej znanego danym uczniom. Warto unikać przekazywania informacji wszystkim uczniom zebranym w jednym miejscu, na przykład na sali gimnastycznej. Jeśli jednak wybrane zostanie takie rozwiązanie, wiadomość powinna być ogólna, z zastrzeżeniem, że w swoich klasach usłyszą bardziej szczegółowe informacje i będzie można porozmawiać o tym, co się wydarzyło.
  • Dobrze jest każdą osobę przekazującą informacje uczniom wyposażyć w przygotowane pisemne oświadczenie. To upewnia, że wszyscy uczniowie w szkole otrzymali te same informacje. Uczniowie powinni być także powiadomieni o miejscu ewentualnej pomocy psychologicznej i do niej zachęceni. Spotkanie należy zorganizować tak, by było w nim miejsce na swobodną rozmowę między uczniami, odreagowanie emocji, podzielenie się własnymi przemyśleniami.
  • Uczniowie w takich sytuacjach na ogół chcą wiedzieć: Co się stało? Jak to się stało? Co mogą zrobić teraz? Co będzie działo się dalej? Można więc przypuszczać, że w klasie bezpośrednio związanej ze zmarłym pojawią się pytania i komentarze dotyczące szczegółów śmierci, wspominanie ostatnich wspólnych chwil, emocje. Może pojawić się chęć podjęcia jakiś działań pomocowych lub uczczenia pamięci o zmarłym. Uczniowie mogą też mieć pytania bardziej „przyziemne”, odnoszące się bezpośrednio do nich, na przykład co będzie z ich przedstawieniem, w którym brał udział zmarły uczeń lub kto zastąpi ich wychowawcę w przyszłości. Trudno przewidzieć, jak zachowywać się będzie klasa w takich okolicznościach, sporo zależy od relacji ze zmarłym, liderów klasowych, rodzaju śmierci i wielu innych czynników. Najważniejsze, by ułatwiać uczniom wyrażanie myśli i emocji, dzielić się własnymi, nie oceniać ich zachowań, odpowiadać na pytania. Zachęcamy, by nauczyciel był autentyczny i szczery. Jeśli jest poruszony sytuacją, to nie ukrywa łez, opowiada o swoim związku ze zmarłym. Jeśli nie zna odpowiedzi na pytanie, to mówi: „Nie wiem”, „Muszę się zastanowić, dam Wam odpowiedź w najbliższym czasie”. Jeśli jednak nauczyciel poczuje, że jego reakcje emocjonalne są bardzo silne, warto by poprosił o wsparcie i dalsze prowadzenie spotkania przez dodatkowego nauczyciela.
Free Joomla templates by Ltheme