Wsparcie bieżące i długoterminowe

Zaplanuj bieżące i długoterminowe wsparcie, dostępne dla uczniów, pracowników oraz, jeśli potrzeba, rodziców uczniów. Wsparcie bieżące dotyczy działań podejmowanych w kolejnych dniach i tygodniach po uzyskaniu informacji o śmierci danej osoby ważnej dla społeczności szkolnej. Działania długoterminowe to wsparcie, z którego można korzystać w najbliższych miesiącach trwania procesu żałoby. W zależności od sytuacji mogą to być następujące działania:

Wsparcie bieżące:
  • przypomnienie uczniom i zachęcanie, że w każdej chwili mogą sięgnąć po pomoc pedagoga, psychologa szkolnego;
  • opisanie sytuacji, w której prawdopodobnie konieczna jest dodatkowa pomoc z zewnątrz, na przykład gdy trudne emocje nie mijają, „przylepiają się” i nie chcą odejść mimo upływu dłuższego czasu. Poproś uczniów, by zwrócili uwagę na swoich kolegów. Być może zauważą sytuacje, w których ich kolegom potrzebne byłoby dodatkowe wsparcie;
  • powiadomienie uczniów i ich rodziców o możliwości skorzystania w najbliższych tygodniach z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej w regionie, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie (uzgodnione z poradnią pierwszeństwo w przyjmowaniu uczniów);
  • spotkanie z rodzicami, uczulenie ich na oznaki w zachowaniu uczniów, świadczące o nieradzeniu sobie z żałobą, udzielenie informacji, jak wspierać i gdzie szukać dodatkowej pomocy;
  • pomoc dla nauczycieli w postaci wskazania miejsca, w którym mogą uzyskać wsparcie psychologiczne, oraz zorganizowanie spotkania ze specjalistami dotyczącego omówienia procesu żałoby i dostępnych środkach pomocy, z których można skorzystać.
Wsparcie długoterminowe:
  • zaplanowane działania o charakterze symbolicznym, upamiętniające osobę zmarłą, jak rocznice śmierci czy urodzin zmarłego;
  • ogólnie dostępna informacja, gdzie można szukać pomocy psychologicznej w aspekcie przeżywanej żałoby (np. na szkolnej tablicy informacyjnej i stronie internetowej);
  • ogólnodostępna, krótka informacja, dotycząca podstawowych aspektów przeżywania żałoby (np. wywieszona w szkolnej gablocie i na stronie internetowej);
  • odroczone w czasie (np. po dwóch miesiącach) szkolenie dla pracowników szkoły dotyczące procesu żałoby, pozwalające przyjrzeć się własnym emocjom i podtrzymujące długofalową wrażliwość na osoby w żałobie;
  • odroczone w czasie spotkanie dla uczniów, dotyczące tematu śmierci i żałoby.
Free Joomla templates by Ltheme