Różne poziomy wsparcia ucznia w żałobie

Szkoła za każdym razem powinna dostosować sposób wsparcia ucznia czy uczniów w żałobie. Istnieje kilka poziomów wsparcia dziecka w żałobie, które szkoła może realizować.

  1. Podstawowa pomoc ze strony personelu szkoły powinna opierać się na relacjach wyrażających troskę. W tym trudnym czasie niezwykle istotny jest naturalny system wsparcia, proponowany przez osoby otaczające dziecko. Zaufanie, otwartość, akceptacja uczuć, tworzenie poczucia bezpieczeństwa, możliwość rozmowy są najbardziej terapeutycznymi środkami wsparcia.
  2. Kolejny poziom to psychoedukacja, czyli przedstawienie dziecku podstawowych informacji o reakcjach związanych z żałobą, oraz interwencje terapeutyczne, zapewnione przez bardziej doświadczone osoby w udzielaniu wsparcia psychologicznego, czyli pedagogów i psychologów szkolnych, a także pracowników socjalnych. Szkoła może ułatwić do nich dostęp.
  3. Trzeci poziom to wsparcie psychoterapeutyczne, często prowadzone poza terenem szkoły i udzielane przez specjalistów w zakresie pracy z dzieckiem doświadczającym żałoby (psychologów i pedagogów szkolnych, psychoterapeutów, psychologów klinicznych, psychiatrów). Szkoła może pomóc w zidentyfikowaniu dzieci zagrożonych przeżywaniem żałoby patologicznej oraz ukierunkować rodzinę ucznia na tego typu pomoc.
Free Joomla templates by Ltheme