Prawa dzieci i młodzieży w żałobie

Jeśli chcesz mieć pozytywny wpływ na życie osieroconego dziecka i pomóc mu odnaleźć się w nowej trudnej rzeczywistości, uszanuj jego prawa do żałoby. Wydrukuj ten dokument i rozdaj go pozostałym nauczycielom i innym osobom, które uznasz za ważne.

Dzieci i młodzież w żałobie mają prawo do:

Wsparcia w żałobie

Dzieciom w żałobie należy się każde wsparcie, jakiego mogą potrzebować.

Wyrażania uczuć i myśli

Dzieci powinny czuć swobodę wyrażania swoich uczuć i myśli dotyczących żałoby, takich jak: gniew, smutek, poczucie winy i lęku i należy im pomóc, aby mogły to robić we właściwy sposób. 

Pamiętania osoby, która zmarła

Dzieci mają prawo do zachowania w pamięci o osobie, która zmarła, do końca swojego życia, jeśli tylko tego pragną. Wymaga to jakby ponownego przeżycia wspomnień (zarówno dobrych, jak i tych trudnych), tak by w dziecku wytworzył się pozytywny obraz zmarłej osoby na całe jego dalsze życie.

Wyjaśnień i informacji

Dzieci w żałobie powinny zawsze uzyskiwać odpowiedzi na pytania, które zadają, a także zrozumiałe dla nich wyjaśnienia, tego co się zdarzyło, dlaczego się zdarzyło i co się stanie potem.

Właściwej reakcji ze strony szkoły i kolegów

Bardzo ważne jest dobre wsparcie ze strony nauczycieli i kolegów.

Uczestnictwa w podejmowaniu ważnych decyzji

Należy zawsze się przekonać, czy dzieci chcą uczestniczyć w podejmowaniu ważnych decyzji, które również ich dotyczą (takich jak udział w pogrzebie czy planowanie rocznic).

Radości

Dzieci w żałobie mają prawo do radości w życiu pomimo tego, że zmarł ktoś im bliski

Spotkań z innymi

Dzieci w żałobie powinny mieć sposobność do spotkania z rówieśnikami, którzy mieli podobne doświadczenia.

Kontynuowania dotychczasowych zajęć

Dzieci powinny mieć możliwość kontynuowania dotychczasowych zajęć i aktywności.

Nieobwiniania się

Należy pomóc dzieciom w zrozumieniu, że nie są odpowiedzialne za śmierć bliskiej osoby ani w żaden sposób nie zawiniły.

Opowiedzenia swojej historii

Dzieci w żałobie mają prawo do opowiedzenia swojej historii na różne sposoby i tego, by te historie były wysłuchane, przeczytane lub zobaczone przez osoby dla nich bliskie.

Free Joomla templates by Ltheme