Śmierć brata lub siostry

Reakcje dziecka na śmierć rodzeństwa będą bardzo różne, ponieważ zależą od wielu czynników, między innymi od: wieku dziecka, jego doświadczeń życiowych, relacji rodzinnych, bliskości ze zmarłym oraz od okoliczności śmierci.

Dziecko, które traci brata lub siostrę może:

 • zostać osierocone niejako dwukrotnie. Z jednej strony umiera mu rodzeństwo, a z drugiej, pod względem emocjonalnym, traci rodziców. Najczęściej rodzice zmarłego dziecka są zajęci własną, niewyobrażalną żałobą. Dystansują się emocjonalnie od pozostałych dzieci i całego otoczenia,
 • odczuwać smutek wyrażany na przykład poprzez płacz, nieodzywanie się, brak apetytu, niechęć, wrogość, senność, lęk,
 • czuć się opuszczonym,
 • odczuwać głęboki żal do rodziców, co z kolei potęguje poczucie winy wobec nich,
 • chcieć poważnie zachorować lub umrzeć, by odzyskać ponownie uwagę rodziców,
 • reagować poczuciem winy, jeśli zarzuca sobie nieodpowiednie wcześniejsze relacje ze zmarłym rodzeństwem,
 • nadmiernie utożsamiać się ze zmarłym rodzeństwem, chcieć zrealizować jego plany,
 • odczuwać wrogość do rodziców, upatrując w nich przyczyny śmierci rodzeństwa,
 • odczuwać lęk związany z: obawą o swoje zdrowie, utratą poczucia bezpieczeństwa, dalszymi losami jego rodziny,
 • reagować poczuciem ulgi, najczęściej skrywanej, jeśli zmarły był powodem problemów rodzinnych,
 • reagować poczuciem wstydu, pustki i wieloma innymi uczuciami i zachowaniami.
Free Joomla templates by Ltheme