KRS: 0000201002 e-pity po prostu

Materiały szkoleniowe

Śmierć samobójcza w szkole

Śmierć samobójcza w szkole” – opis przypadku – wykład mgr Agaty Kowalskiej, pedagoga szkolnego jednej z trójmiejskich placówek oświatowych, wygłoszony podczas konferencji „Żałoba dzieci i młodzieży” (15.04.2015)

Proces żałoby

Wykład mgr Agnieszki Paczkowskiej, psychologa z gdańskiego Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC oraz koordynatorki programu „Tumbo Pomaga”, wygłoszony podczas konferencji „Żałoba dzieci i młodzieży” (15.04.2015)

Proces żałoby

Wykład dr Marii Rogiewicz, wygłoszony podczas konferencji "Żałoba dzieci i młodzieży" (15.04.2015)

Przewlekła choroba zakończona śmiercią a żałoba nastolatków

Maria Rogiewicz (21.11.2014)

Proces żałoby u dzieci

Anna Dodziuk

Socjalne i duchowe elementy wsparcia

Małgorzata Fopka-Kowalczyk (21.11.2014)

Żałoba w szkole

Agnieszka Paczkowska (21.11.2014)