Szkolenia specjalistyczne "Żałoba dzieci i młodzieży"

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na specjalistyczne szkolenia: "Żałoba dzieci i młodzieży" – prowadzone przez Fundację Hospicyjną w ramach programu „Tumbo Pomaga”.

Szkolenia w formie wykładu i warsztatów skierowane są do pedagogów i psychologów, którzy angażują się w pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie, pracując w:
- szkole,
- poradni pedagogiczno-psychologicznej.

Tematyka wykładów opracowana została z myślą o osobach mających w swojej pracy kontakt z dziećmi lub młodzieżą w żałobie, jednak niebędących specjalistami w zakresie istniejących form pomocy, jakich można im udzielić w tym trudnym okresie. Zaproponowane warsztaty pozwolą pogłębić wiedzę na ten temat oraz rozwiną praktyczne umiejętności pracy z osieroconymi.
Istotnym punktem spotkania będzie prezentacja portalu pomocowego www.tumbopomaga.pl, adresowanego zarówno do małych i młodych żałobników, jak i wszystkich chcących im pomóc w tym trudnym okresie.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

WYKŁADY - 15.04.2015, godz.10.00–14.00, Centrum Szkoleniowe Gdańskiego Parku Technologicznego, ul. Trzy Lipy 3

09.00–10.00 Rejestracja uczestników
10.00–10.10 Otwarcie konferencji

SESJA I – P R O C  E S  Ż A Ł O B Y (moderator: Maria Rogiewicz)

10.10–10.30 Prezentacja programu „Tumbo Pomaga” – Alicja Stolarczyk
10.30–11.30 Proces żałoby u dzieci i młodzieży – Maria Rogiewicz
11.30–12.00 Śmierć w wyniku nagłych zdarzeń, a przebieg żałoby – Małgorzata Tartas
12.00–12.15 Podsumowanie i dyskusja
12.15–12.30 P r z e r w a  n a  k a w ę

SESJA II – F O R M Y W S P A R C I A (moderator: Agnieszka Paczkowska)

12.30–13.00 Potrzeby duchowe osieroconych – ks. Piotr Krakowiak SAC
13.00–13.30 Żałoba w szkole – Agnieszka Paczkowska
13.30–14.00 Śmierć samobójcza w szkole – opis przypadku – Agata Kowalska
14.00–14.30 Podsumowanie i dyskusja

WARSZTATY - od 22.04 do 15.06.2015, godz. 08.00-15.00 (dwa wybrane dni, w dwudziestoosobowych grupach), sala konferencyjna Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, Gdańsk, ul. Kopernika 6. Wybór dogodnego terminu podczas rejestracji.

SPOTKANIE EWALUACYJNE - 17.06.2015, w godz. 12.00-15.00, sala konferencyjna Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza, Gdańsk, ul. Kopernika 6

Partnerami merytorycznymi szkoleń są: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz Krajowy Duszpasterz Hospicjów.
Szkolenia zrealizowane są dzięki środkom Miasta Gdańsk.

Rejestracja na stronie: https://zalobadzieci.konfeo.com/pl/groups

Free Joomla templates by Ltheme