Konferencja podsumowująca szkolenia 3.02.2016

3 lutego 2016 r. w Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca cykl edukacyjny dla dyrektorów szkół i nauczycieli „Żałoba w społeczności szkolnej”. Cykl ten jest elementem programu „Tumbo Pomaga”, realizowanego przez Fundację Hospicyjną. Patronat merytoryczny nad przedsięwzięciem objął Uniwersytet SWPS oraz Krajowy Duszpasterz Hospicjów ks. Piotr Krakowiak. Program szkoleniowy został sfinansowany przez Gminę Miasta Gdańsk, reprezentowanym na spotkaniu przez Zastępcę Dyrektora ds. Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Mariolę Paluch oraz Izabelę Tarasiewicz i Bogumiłę Bieniasz.

 

Przybyłych uczestników przywitała Anna Janowicz oraz ks. Jędrzej Orłowski, Dyrektor Hospicjum, gospodarz spotkania. Prezes Fundacji Hospicyjnej Alicja Stolarczyk przypomniała, że Fundacja Hospicyjna ze szczególną troską obejmuje opieką dzieci osierocone. Już w tym roku Fundusz Dzieci Osieroconych będzie obchodzić swoje dziesięciolecie. Inicjatywy, takie jak cykl szkoleń o żałobie w społeczności szkolnej są elementem szerszych działań w ramach projektu Tumbo Pomaga.

Pierwszy wykład wygłosiła dr Małgorzata Tartas z Katedry Psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pokazała problem żałoby i depresji z perspektywy psychoanalitycznej, uczulając słuchaczy na odpowiednie czytanie sygnałów, wskazujących, że żałoba staje się depresją. Po przerwie, dr n. hum. Marlena Kossakowska, psycholog zdrowia, z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS, przypomniała o potrzebie profesjonalnego służenia pomocą osobom w żałobie, również dzieciom. Niewątpliwie przeprowadzone szkolenia przyczyniły się do zwiększenia świadomości w tym zakresie.

Wszystkie wykłady i warsztaty, prowadzone w ramach cyklu miały na celu pogłębianie wiedzy na temat żałoby dzieci i młodzieży oraz rozwijanie praktycznych umiejętności komunikacji i współpracy z osieroconymi dziećmi, młodzieżą i nauczycielami w sytuacji kryzysowej, jaką jest żałoba.

Na koniec konferencji Agnieszka Paczkowska, psychoonkolog, współautorka i koordynatorka programu „Tumbo Pomaga”, psycholog w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, podsumowała spotkania, dzieląc się z uczestnikami swoimi wrażeniami oraz wynikami ankiet, podczas „Ewaluacji zajęć warsztatowych”. Wszyscy uczestnicy konferencji na zakończenie otrzymali certyfikat ukończenia cyklu.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt za poświęcony czas, za wspólne refleksje i konkluzje.

{gallery}konferencja{/gallery}

Free Joomla templates by Ltheme