Szkolenia specjalistyczne "Żałoba w społeczności szkolnej"

Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń w ramach programu „Tumbo Pomaga”, prowadzonego przez Fundację Hospicyjną „Żałoba w społeczności szkolnej” dla kadry zarządzającej placówek oświatowych i nauczycieli, którzy będą odpowiedzialni za pomoc w sytuacjach kryzysowych związanych z żałobą. Ich celem jest przybliżenie problemu osierocenia i żałoby młodych ludzi, pokazania możliwych działań szkoły w sytuacji śmierci członka społeczności szkolnej oraz uwypuklenia niezwykłej roli nauczyciela w procesie wsparcia dziecka w żałobie. Patronat merytoryczny nad cyklem szkoleń roztoczył Uniwersytet SWPS Sopot.

Sprawozdanie z konferencji „Żałoba dzieci i młodzieży” (15.04.2015)

15 kwietnia br, w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja szkoleniowa „Żałoba dzieci i młodzieży”, przygotowana w ramach programu „Tumbo Pomaga”, którego pomysłodawcą i realizatorem jest Fundacja Hospicyjna. W wydarzeniu wzięło udział około 120 psychologów i pedagogów szkolnych z pomorskich placówek oświatowych oraz poradni pedagogiczno-psychologicznych.

Szkolenia specjalistyczne "Żałoba dzieci i młodzieży"

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na specjalistyczne szkolenia: "Żałoba dzieci i młodzieży" – prowadzone przez Fundację Hospicyjną w ramach programu „Tumbo Pomaga”.

Szkolenia w formie wykładu i warsztatów skierowane są do pedagogów i psychologów, którzy angażują się w pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie, pracując w:
- szkole,
- poradni pedagogiczno-psychologicznej.

Tematyka wykładów opracowana została z myślą o osobach mających w swojej pracy kontakt z dziećmi lub młodzieżą w żałobie, jednak niebędących specjalistami w zakresie istniejących form pomocy, jakich można im udzielić w tym trudnym okresie. Zaproponowane warsztaty pozwolą pogłębić wiedzę na ten temat oraz rozwiną praktyczne umiejętności pracy z osieroconymi.
Istotnym punktem spotkania będzie prezentacja portalu pomocowego www.tumbopomaga.pl, adresowanego zarówno do małych i młodych żałobników, jak i wszystkich chcących im pomóc w tym trudnym okresie.